Bowling Inc.

LC yearbook - 1955

Bowling Inc.
Spokane, WA